Logo De Keramiekfabriek

Privacy Statement

De Keramiekfabriek, gevestigd aan

Goyergracht Zuid 11B

3755 MX  Eemnes

Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Webadres: https://dekeramiekfabriek.nl

Goyergracht Zuid 11B

3755 MX  Eemnes

Nederland

+31622944151

Pernette de Mol van Otterloo is eigenaar en functionaris gegevensbescherming van De Keramiekfabriek. Zij is te bereiken via pernette@dekeramiekfabriek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Keramiekfabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De Keramiekfabriek verzamelt uitsluitend gegevens met het doel contact te hebben om jou een dienst te verlenen of product aan te bieden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Naam organisatie, indien van toepassing

– Telefoonnummer

– E-mailadres, indien van toepassing

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Keramiekfabriek heeft niet de intentie via onze website en/of dienstverlening bijzondere en/of gevoelige privégegevens te verzamelen of gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; ook niet als zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De Keramiekfabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– voor het verschaffen van informatie waarom is verzocht,

– voor de uitvoering van onze dienstverlening,

– de levering van producten,

– de administratieve afhandeling van deze levering.

De Keramiekfabriek baseert zich hierbij op grondslag 1 van de AVG: toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Keramiekfabriek maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Keramiekfabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de duur van de zakelijke relatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Keramiekfabriek verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Keramiekfabriek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Keramiekfabriek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Pernette@dekeramiekfabriek.nl.

We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Keramiekfabriek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Keramiekfabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met ons op via pernette@dekeramiekfabriek.nl

Extra Inloop op 2e Pinksterdag

Extra opening

Open atelier

op maandag 20 mei 

 van 13 tot 15.30 uur

Kosten € 19,50 pp excl. servies

De Keramiekfabriek respecteert jouw privacy

Deze website gebruikt alleen analytische cookies die door niemand anders dan de Keramiekfabriek gebruikt worden.